REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Weekendowe zapomnienie z Montemarco” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2.Organizatorem Konkursu jest właściciel sklepu internetowego www.hatcompany.pl, firma Premium DS Sp. Z o.o. z siedzibą przy Alei Szucha 16/21 w Warszawie, kod: 00-582

3. Fundatorem Nagrody jest: "DEDEK - HOTELE I RESTAURACJE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, zwana dalej Fundatorem.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie 1.07.2013- 31.07.2012

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) mogą być wyłącznie klienci sklepu internetowego www.hatcompany.pl

a) posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego;

b) nie są pracownikami Organizatora ani Fundatora

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) dokonanie dowolnego zakupu w terminie 1.07.2013- 31.07.2013 za pośrednictwem strony internetowej www.hatcompany.pl

b) nieodstąpienie od umowy kupna- sprzedaży, które przysługuje klientom Organizatora w terminie 10 dni od otrzymania towaru

c) odpowiedzenie, w komentarzu do składanego za pośrednictwem sklepu internetowego zamówienia, na pytanie konkursowe:

Opisz na jaką okazję włożysz zakupione w Hat Company nakrycie głowy?

§ 3

NAGRODY

1.Nagrodami w Konkursie są:

a) Nagroda: nocleg  ze śniadaniem, dla dwóch osób w hotelu Dedek Park przy Al. Zielenieckiej 6/8, w Warszawie,  wymienny na tort o wadze 2kg z oferty Manufaktury Tortów Montemarco Lifestyle i butelkę białego wina Montemarco.

2. Zdobywcami nagrody w Konkursie będzie uczestnik, który:

a) spełnia warunki uczestnictwa w konkursie

b) napisze najciekawszą zdaniem Organizatora odpowiedź na pytanie konkursowe.

3. Uczestnik będzie mógł zrealizować nagrodę w trakcie 1 roku od momentu jej przekazania, w terminie zaakceptowanym przez Fundatora.
4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, Organizator powołuje specjalną komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

5. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 12.08.2013 po ogłoszeniu wyników przez komisję  konkursową oraz Organizatora za pośrednictwem strony internetowej www.hatcompany.pl .

6. Za przekazanie nagród zwycięzców odpowiedzialny będzie Organizator.

§ 4

1. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.

Koszyk

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Razem 0,00 zł

Realizuj zamówienie